Strongest distribution network

International Air freight

HACI SABRİ SANDALCI ÇİFTLİĞİ

Worldwide freight services

ÖMER FARUK SANDALCI ÇİFTLİĞİ

Worldwide freight services

ZEYNEP SANDALCI ÇİFTLİĞİ

HACI SABRİ SANDALCI ÇİFTLİĞİ

2011 yılında başlanılan projemiz 2012 yılında tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.Bursa Karacabey ilçesinin Taş pınar köyü mevkiinde bulunan çiftlik projesinin Arsa alanı 22,300 m², Kapalı alanı ise 13,000 m² dir.1000 başlık olarak planlanan projede,modern otomatik sağım sistemini barındıran sağımhane, doğumhane ve revir binaları bulunmaktadır.Projemizde bulunan Yemlik ve Silaj yapıları ile gerekli yem ihtiyacı karşılanmaktadır.Ayrıca personel lojmanları ve idari kadronun yer aldığı binalar bulunmaktadır.

ÖMER FARUK SANDALCI ÇİFTLİĞİ

2015 yılı Mart ayında İPARD destekli olarak başlanılan projemiz Kasım ayında tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.Bursa Karacabey ilçesinin Taş pınar köyü mevkiinde bulunan Arsa alanı 24.500 m² olan çiftlik projesinin,Taban alanı 4360,82 m² olup İnşaat alanı 4992,06 m² dir.120 sağmal , 108genç hayvan ve 20 buzağı için planlanan projede,modern otomatik sağım sistemini barındıran sağımhane, doğumhane ve revir binaları bulunmaktadır.Projemizde bulunan Yemlik ve Silaj yapıları ile gerekli yem ihtiyacı karşılanmaktadır.Ayrıca personel lojmanları ve idari kadronun yer aldığı binalar bulunmaktadır.

ZEYNEP SANDALCI ÇİFTLİĞİ

2015 yılı Mart ayında İPARD destekli olarak başlanılan proje Kasım ayında tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.Bursa Karacabey ilçesinin Taş pınar köyü mevkiinde bulunan Arsa alanı 24.300 m² olan çiftlik projesinin,Taban alanı 4360,82 m² olup İnşaat alanı 4992,06 m² dir.120 sağmal , 108 genç hayvan ve 20 buzağı için planlanan projede,modern otomatik sağım sistemini barındıran sağımhane, doğumhane ve revir binaları bulunmaktadır.Projemizde bulunan Yemlik ve Silaj yapıları ile gerekli yem ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca personel lojmanları ve idari kadronun yer aldığı binalar bulunmaktadır.

NEDEN MERİNOS KOYUNU

Merinos ırkı, ilk defa Osmanlı Devleti zamanında, 1843 yılında, İspanya’’dan ithal edilmiştir. Ülkenin ince yapağı ihtiyacını karşılamak üzere İspanyol tarak yapağı merinosları Bursa (Karacabey Harası) çiftliğinde yetiştirilmeye başlanmış, zamanla üretimi ve yetiştirme çiftlikleri artarak sayıları 80-90 bine çıkmıştır. Ancak, 20. yüzyılın başlarında kapitülasyonlar nedeniyle yünlü kumaşların yurda gümrüksüz ve ucuz fiyatla sokulması yerli yünlü dokuma sanayisinin çökmesine, merinos yetiştiriciliğinin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, merinos yetiştiriciliğin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlanmıştır.

Kirli yapağı gömlek ağırlığı : 3,0-3,5 kg

Canlı ağırlık (koyunlarda) : 50-60 kg. (koçlarda) : 80-100 kg

Laktasyonsüresi : 70 gün

Laktasyon süt verimi : 30-35 kg

Karkas ağırlığı : 25-30 kg

Döl Verimi : % 120

Et Randımanı : % 45-50

 

NEDEN SİMENTAL

Simental hayvanlar neden tercih edildiğinin nedenlerini kısaca sıralarsak;

*Ülkemiz çevre ve iklim şartlarına çok iyi uyum sağlaması,

*Hastalıklara karşı başka ırklara göre daha dayanıklı olması,

*Bütün bölgelerimizde yetiştirilebilir durumda olması,

*Kombine bir ırk olması,

*Besiye alındığı zaman yemi ete en iyi şekilde dönüştürme özelliği olması

*Simental inekler yediği yemi en iyi şekilde süte dönüştürmesi,

*Simental hayvanları aranılan sığır ırkı olmasına sebep olmaktadır. Yukarıda sıralamış olduğumuz tercih sebepleri simental fiyatları için belirleyici neden olmuştur.

*Simental inek yetiştiriciliği, simental fiyatları ve simental hayvanlar için belirtilen özelliklerden dolayı devamlı olarak cazip olmuştur. Ülkemize dışarıdan getirilen simental gebe düveler ve besi için getirilen simental danalar en çok aranan ve talep edilen hayvanlar olmaktadır.