SANDALCI Tarım ve Hayvancılık - Hakan Diri Çiftliği

2014 yılı Ağustos ayında İPARD destekli olarak başlanılan proje Kasım ayında tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.Bursa Karacabey ilçesinin Taş pınar köyü mevkiinde bulunan Arsa alanı 20.000 m² olan çiftlik projesinin ,Taban alanı 4360,82 m² olup İnşaat alanı 5131,73 m² dir.120 sağmal, 108 genç hayvan ve 20 buzağı için planlanan projede modern otomatik sağım sistemini barındıran sağımhane, doğumhane ve revir binaları bulunmaktadır.Projemizde bulunan Yemlik ve silaj yapıları ile gerekli yem ihtiyacı karşılanmaktadır.Ayrıca personel lojmanları ve idari kadronun yer aldığı binalarbulunmaktadır.