SANDALCI Tarım ve Hayvancılık - Sandalcı Yem Üretim Tesisi

Bu felsefenin gerçekleştirilmesinin ilk adımı olarak Kırsal Kalkınma projesi kapsamında desteklenen kesif yem hazırlama ünitesi 2017 yılında tamamlanacak olup tesis işletmeye açılacaktır.